Przesyłka kurierska Przesyłka kurierska

Przesyłki z urządzeniami do serwisu należy wysyłać na adres:

GAZEX
ul. Baletowa 16
02-867 Warszawa

z dopiskiem "SERWIS"

Punkt przyjęć Punkt przyjęć

Punkt przyjęcia i odbioru osobistego serwisowanych urządzeń czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00, pod adresem:

GAZEX
ul. Baletowa 16
02-867 Warszawa
Wejście boczne

Naprawy gwarancyjne Naprawy gwarancyjne

Jeśli urządzenia objęte są gwarancją, prosimy wysłać je za pośrednictwem firmy UPS na koszt GAZEX, dołączając dodatkowo:

 • kopię dowodu zakupu;
 • kopię Protokołu Kontroli Okresowej obejmującego reklamowane urządzenie;
 • ważną (podpisaną) kartę gwarancyjną urządzenia.

Do urządzeń prosimy dołączyć wypełniony druk "Zlecenie naprawy / wzorcowania"
(do pobrania w wersji Microsoft Word lub Adobe PDF)

Szanowny Kliencie, pamiętaj!

Jedynie naprawy wykonywane przez GAZEX lub Sieć Autoryzowanego Serwisu GAZEX dają pewność, że usługa została wykonana rzetelnie, z najwyższą starannością, według procedur i zaleceń producenta, z użyciem oryginalnych części zamiennych.


Zaświadczenie Szkoleniowe wydawane przez GAZEX uczestnikom organizowanych szkoleń tematycznych jest tylko dokumentem stwierdzającym obecność na szkoleniu danej osoby. Nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy, doświadczenia lub umiejętności świadczenia usług serwisowych oraz nie jest dokumentem upoważniającym do świadczenia usług w imieniu GAZEX.

Cennik standardowych usług serwisowych
Usługi płatne świadczone przez GAZEX i nie wymienione w cenniku, wyceniane są indywidualnie

Wzorcowanie modułu sensora (metan, propan-butan, tlenek węgla)
Wszystkie usługi zawierają weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie modułu sensora
Cena netto
Wzorcowanie modułu sensora jednogazowego MS 110,00 zł
Wzorcowanie modułu sensora dwugazowego MS 220,00 zł
Wzorcowanie modułu sensora jednogazowego MS w detektorze DK-1… 30,00 zł
Wzorcowanie modułu sensora dwugazowego MS w detektorze DK-2… 60,00 zł
Wzorcowanie detektora (metan, propan-butan, tlenek węgla)
Wszystkie usługi zawierają weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie detektora
Cena netto
Wzorcowanie detektora DEX, DG, WG 110,00 zł
Wzorcowanie detektora DK-1…, DDCO, DD/APs ze stałym sensorem jednogazowym 30,00 zł
Wzorcowanie detektora DK-2…, DD/APs ze stałym sensorem dwugazowym 60,00 zł
Wzorcowanie detektora DD-nn, DD/AP z sensorem jednogazowym 50,00 zł
Wzorcowanie sensora jednym gazem w przenośnym detektorze gazów miniTOX/3/3x 110,00 zł
Wzorcowanie przenośnego detektora gazu AirTECH duo+ 150,00 zł
Wymiana Cena netto
Wymiana stałego sensora w detektorze DEX/C, DG
Usługa zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie detektora
400,00 zł
Wymiana stałego sensora w detektorze WG-2.L, WG-2.E
Usługa zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie detektora
250,00 zł
Wymiana stałego sensora jednogazowego w detektorze DK-1…, DK-2…, DDCO
Usługa zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie detektora
50,00 zł
Wymiana stałego sensora dwugazowego w detektorze DK-2…
Usługa zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie detektora
90,00 zł
Wymiana elektroniki w detektorze gazów DEX, DG, WG, DD 100,00 zł
Wymiana elektroniki w module sterującym MD-2…, MD-4… 220,00 zł
Wymiana elektroniki lub pakietu wyświetlacza w module sterującym MDP-4, MD(P)-8…, MD(P)-16… 500,00 zł
Wymiana akumulatora w module sterującym MD-…Z z konserwacją układu ładowania 125,00 zł
Wymiana elementu obudowy detektora gazów DEX
Usługa wymiany 1 elementu obudowy, nie dotyczy wymiany korpusu detektora
85,00 zł
Wymiana elementu obudowy detektora gazów DG, DD, WG z tworzyw sztucznych
Usługa wymiany 1 elementu obudowy
70,00 zł
Wymiana elementu obudowy modułów sterujących
Usługa wymiany 1 elementu obudowy
100,00 zł
Usługi dodatkowe Cena netto
Kontrola działania detektora gazów pSENSE, Leakator-10, S-321 110,00 zł
Diagnoza usterki i wycena naprawy 50,00 zł
Demontaż/montaż modułu sensora, kontrola działania detektora 20,00 zł
Oczyszczenie/umycie urządzenia dostarczonego do serwisu 20,00 zł
Wydanie duplikatu atestu kalibracyjnego 35,00 zł
Wydanie protokołu naprawy 20,00 zł
Koszt wysyłki paczki przez spedytora UPS 19,00 zł
GAZEX — Dział Wsparcia Technicznego GAZEX (DWT)
ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
serwis@gazex.pl

Zakres świadczonych usług serwisowych:
 1. konserwacje urządzeń produkcji GAZEX
 2. konsultacje techniczne z zakresu doboru i eksploatacji przenośnych detektorów i mierników stężeń gazów oferowanych przez GAZEX
 3. konsultacje techniczne z zakresu doboru i rozmieszczania urządzeń produkcji GAZEX do stacjonarnych systemów detekcji gazów
 4. montaż urządzeń i okablowania instalacji stacjonarnych zawierających produkty GAZEX
 5. naprawy gwarancyjne urządzeń produkcji GAZEX
 6. naprawy pogwarancyjne urządzeń produkcji GAZEX
 7. prowadzenie kontroli działania (w tym kontroli okresowych) instalacji stacjonarnych wyposażonych w produkty GAZEX
 8. wzorcowania detektorów i modułów sensorów produkcji GAZEX