Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

Wzorcowanie standardowe* modułów sensorycznych
*Zgodne ze standardowymi progami alarmowymi lub zakresem pomiarowym
Usługa zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie modułu sensorycznego
Cena netto G/T
Półprzewodnikowe
MS-11.EG Półprzewodnikowy / Sprężony gaz ziemny (CNG)
79,00 zł C
MS-11.EG-EN Półprzewodnikowy / Sprężony gaz ziemny (CNG)
79,00 zł C
MS-12.DK Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
29,00 zł C
MS-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
79,00 zł C
MS-12/N-R Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
79,00 zł C
MS-14.EG Półprzewodnikowy / Sprężony gaz ziemny (CNG)
79,00 zł C
MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy / Sprężony gaz ziemny (CNG)
79,00 zł C
MS-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
79,00 zł C
MS-14/N-R Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
79,00 zł C
MS-15.DK Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
29,00 zł C
MS-15.EG Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
79,00 zł C
MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
79,00 zł C
MS-15.EG-R Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
79,00 zł C
MS-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
79,00 zł C
MS-15/N-R Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
79,00 zł C
MS-22.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
29,00 zł C
MS-22.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
79,00 zł C
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
79,00 zł C
MS-22.EG-R Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
79,00 zł C
MS-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
79,00 zł C
MS-22/NL-R Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
79,00 zł C
MS-24.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
59,00 zł C
MS-24.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Sprężony gaz ziemny (CNG)
159,00 zł C
MS-24.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Sprężony gaz ziemny (CNG)
159,00 zł C
MS-25.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
59,00 zł C
MS-25.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
159,00 zł C
MS-25.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Sprężony gaz ziemny (CNG)
159,00 zł C
MS-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
159,00 zł C
MS-31/N-X Półprzewodnikowy / Związki organiczne
159,00 zł C
MS-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
109,00 zł C
MS-41/N-X Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
109,00 zł C
MS-61.DK Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
69,00 zł C
MS-61.EG Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
109,00 zł C
MS-61/N Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
109,00 zł C
MS-61/N-X Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
109,00 zł C
MS-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
109,00 zł C
MS-72/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
109,00 zł C
MS-72/N-X Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
109,00 zł C
MS-DD-11 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
79,00 zł C
MS-DD-14 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
79,00 zł C
MS-DD-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
79,00 zł C
MS-DD-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
79,00 zł C
MS-DD-61 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
109,00 zł C
MS-DD-62 Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
109,00 zł C
MS-DD-CO/AP Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
79,00 zł C
MS-DD-FR/AP Półprzewodnikowy / Freony (HFC)
109,00 zł C
MS-DD-GZ/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
79,00 zł C
MS-DD-MT/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
79,00 zł C
MS-DD-PB/AP Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
79,00 zł C
Katalityczne
MS-11.K Katalityczny / Gazy palne
109,00 zł C
MS-15.K Katalityczny / Propan-butan (LPG)
109,00 zł C
MS-31.K Katalityczny / Związki organiczne
159,00 zł C
MS-41.K Katalityczny / Amoniak (NH3)
159,00 zł C
MS-71.K Katalityczny / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
109,00 zł C
MS-P1 Katalityczny / Gazy palne
109,00 zł C
MS-P3 Katalityczny / Związki organiczne
159,00 zł C
MS-P4 Katalityczny / Amoniak (NH3)
159,00 zł C
MS-P7 Katalityczny / Wodór (H2)
109,00 zł C
Konduktometryczne
MS-80.K Konduktometryczny / Argon (Ar), Dwutlenek węgla (CO2), Hel (He)
CN
MS-P8 Konduktometryczny / Argon (Ar), Dwutlenek węgla (CO2), Hel (He)
CN
Elektrochemiczne
MS-0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
109,00 zł C
MS-0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
109,00 zł C
MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
109,00 zł C
MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
109,00 zł C
MS-0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
109,00 zł C
MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
109,00 zł C
MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
109,00 zł C
MS-0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
109,00 zł C
MS-0E.NO2.EG Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
109,00 zł C
MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
109,00 zł C
MS-0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
109,00 zł C
MS-0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
349,00 zł C
MS-0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
109,00 zł C
MS-0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
109,00 zł C
MS-0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
109,00 zł C
MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
109,00 zł C
MS-20.EG Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
159,00 zł C
MS-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
109,00 zł C
MS-4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
109,00 zł C
MS-4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
109,00 zł C
MS-4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
109,00 zł C
MS-4E/N-X Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
109,00 zł C
MS-5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
109,00 zł C
MS-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
109,00 zł C
MS-9E/4 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
F
MS-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
F
MS-P0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
109,00 zł C
MS-P0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
109,00 zł C
MS-P0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
109,00 zł C
MS-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
109,00 zł C
MS-P0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
109,00 zł C
MS-P0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
109,00 zł C
MS-P0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
109,00 zł C
MS-P0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
109,00 zł C
MS-P0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
109,00 zł C
MS-P0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
109,00 zł C
MS-P0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
349,00 zł C
MS-P0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
109,00 zł C
MS-P0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
109,00 zł C
MS-P0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
109,00 zł C
MS-P0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
109,00 zł C
MS-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
109,00 zł C
MS-P4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
109,00 zł C
MS-P4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
109,00 zł C
MS-P4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
109,00 zł C
MS-P4E/N-X Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
109,00 zł C
MS-P5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
109,00 zł C
MS-P7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
109,00 zł C
MS-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
F
Optyczne (Infra-Red)
MS-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
109,00 zł C
MS-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
109,00 zł C
MS-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
159,00 zł C
MS-3R/N-X Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
159,00 zł C
MS-6R7/N Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
159,00 zł C
MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
159,00 zł C
MS-8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
109,00 zł C
MS-8R.EG Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
109,00 zł C
MS-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
109,00 zł C
MS-DD-8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
109,00 zł C
MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
109,00 zł C
MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
109,00 zł C
MS-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
159,00 zł C
MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
159,00 zł C
MS-P6R7/N Optyczny (infra-red) / Freony (HFC)
159,00 zł C
MS-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
159,00 zł C
MS-P8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
109,00 zł C
MS-P8R.EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
CN
MS-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
109,00 zł C
Wielosensorowe
MS-28.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
159,00 zł C
Wzorcowanie niestandardowe modułów sensorycznych Cena netto G/T
D-cal
Dopłata do zmiany progów alarmowych na inne niż standardowe. Obowiązuje przy ilościach < 10 szt.
50,00 zł C
D-range
Dopłata do zmiany zakresu pomiarowego na inny niż standardowy (o ile technicznie możliwa). Obowiązuje przy ilościach < 10 szt.
50,00 zł C
Wzorcowanie detektorów przenośnych
Wszystkie usługi zawierają weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie detektora
Cena netto G/T
Wzorcowanie sensora jednym gazem w przenośnym detektorze gazów miniTOX/3/3x 110,00 zł C
Wzorcowanie przenośnego detektora gazu AirTECH duo+ 150,00 zł C
Wymiana Cena netto G/T
Wymiana stałego sensora jednogazowego w detektorze DK-1…, DK-2…, DDCO
Usługa zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie detektora
50,00 zł C
Wymiana stałego sensora dwugazowego w detektorze DK-2…
Usługa zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie detektora
90,00 zł C
Wymiana elektroniki w detektorze gazów DEX, DG, WG, DD 100,00 zł C
Wymiana elektroniki w module sterującym MD-2…, MD-4… 220,00 zł C
Wymiana elektroniki lub pakietu wyświetlacza w module sterującym MDP-4, MD(P)-8…, MD(P)-16… 500,00 zł C
Wymiana akumulatora w module sterującym MD-…Z z konserwacją układu ładowania 125,00 zł C
Wymiana elementu obudowy detektora gazów DEX
Usługa wymiany 1 elementu obudowy, nie dotyczy wymiany korpusu detektora
85,00 zł C
Wymiana elementu obudowy detektora gazów DG, DD, WG z tworzyw sztucznych
Usługa wymiany 1 elementu obudowy
70,00 zł C
Wymiana elementu obudowy modułów sterujących
Usługa wymiany 1 elementu obudowy
100,00 zł C
Usługi dodatkowe Cena netto G/T
Kontrola działania detektora gazów pSENSE, Leakator-10, S-321 110,00 zł C
Diagnoza usterki (ocena techniczna) i wycena naprawy 50,00 zł C
Oczyszczenie/umycie urządzenia dostarczonego do serwisu 20,00 zł C
D-mont / Usługa demontażu MS z dostarczonego detektora i jego ponownego montażu po wymianie lub wzorcowaniu
Usługa dotyczy 1 modułu MS
40,00 zł C
Wydanie duplikatu atestu kalibracyjnego 35,00 zł C
Wydanie protokołu naprawy 20,00 zł C
Wysyłka towarów niebezpiecznych ADR kurierem UPS 165,00 zł C
Wysyłka paczki kurierem UPS na terenie Polski 19,00 zł C
Wysyłka paczki kurierem UPS w systemie door-to-door na terenie Polski
Usługa dotyczy realizacji zleceń serwisowych
38,00 zł C

Usługi płatne i nie wymienione w cenniku, wyceniane są indywidualnie.