Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych.
Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w procesie rejestracji urządzeń.

Formularz zlecenia serwisowego
  • Nabywca
  • Dane do zlecenia
  • Urządzenia
  • Odbiór i dostarczenie
  • Zatwierdzenie
Dane nabywcy
Podaj numer NIP nabywcy dla którego wystawiona zostanie faktura VAT.
Niepodanie numeru NIP skutkować będzie wystawieniem paragonu fiskalnego. Na podstawie art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) późniejsza chęć wystawienia faktury VAT z numerem NIP do paragonu będzie niemożliwa.