Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub ponownej kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych. Znajdujący się w zakładce Serwis link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w bezproblemowym przejściu procesu naprawy i kalibracji urządzeń.

Formularz zlecenia serwisowego
Zlecający
Numer NIP firmy zlecającej naprawę/wzorcowanie