Zakres tematyczny omawiany w trakcie szkoleń

 • Podstawowe konfiguracje stacjonarnych systemów wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych
 • Zasady rozmieszczenia detektorów gazów
 • Warunki instalacji i eksploatacji wybranych urządzeń
 • Praktyczne porady instalacyjne
 • Zasada działania oraz podstawowe zasady konserwacji zaworów odcinających
 • Wymagania prawne, techniczne i eksploatacyjne dotyczące instalacji na paliwa gazowe
 • Omówienie zgłaszanych w trakcie szkolenia problemów technicznych

Zakres tematyczny ujęty w materiałach szkoleniowych

 • Uregulowania prawne związane z rozwiązaniami technicznymi instalacji gazowych
 • Wymagania z zakresu budowy i eksploatacji instalacji gazowych
 • Zagrożenia związane z użytkowaniem instalacji gazowych
 • Wentylacja jako podstawowy element bezpieczeństwa użytkowania paliw gazowych
 • Aparatura eksplozymetryczna do wykrywania wycieków gazów

Wniesienie opłaty zapewnia: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, zimne przekąski podawane w trakcie przerw, zimne i gorące napoje, otrzymanie zaświadczenia szkoleniowego.

Terminy szkoleń

Luty, 2019
Marzec, 2019