Nowy sposób zgłaszania urządzeń do serwisu

Wprowadziliśmy elektroniczne narzędzie do zlecania napraw urządzeń lub kalibracji/wzorcowania detektorów i modułów sensorycznych.
Znajdujący się w zakładce "Serwis" link Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie wspomoże Państwa w procesie rejestracji urządzeń.

Oferowane usługi

Dzięki wąskiej specjalizacji obejmującej wyłącznie detekcję gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu, oraz dzięki 30-letniemu doświadczeniu, GAZEX może zaproponować Państwu szereg usług w tej dziedzinie.

gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń
detektorów i mierników gazów
Montaż
urządzeń oraz okablowania systemów detekcji gazów
Konserwacja
systemów detekcji gazów, kontrole okresowe, stałe umowy serwisowe
Uruchomienia
systemów zainstalowanych przez Klientów
Konsultacje i analizy
potrzeb w zakresie detekcji gazów
Dokumentacje powykonawcze
systemów detekcji gazów
Upgrade systemów
tzn. wymianę przestarzałych elementów systemów detekcji gazów na nowe, objętych gwarancją i obsługą serwisową - po promocyjnych cenach
z zakresu projektowania, instalacji, obsługi i konserwacji systemów detekcji gazów
Opracowanie i wdrożenie
małoseryjnej produkcji urządzeń wg indywidualnych wymagań Klientów