Ze względu na okres świąteczny i przeprowadzaną przez firmę Gazex inwentaryzację związaną z zamknięciem roku rozliczeniowego, sprzedaż urządzeń będzie realizowana do piątku 21 grudnia 2018 r. Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane po 2 stycznia 2019 r.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Logo i nazwa GAZEX, nazwy DEX, miniTOX, ASBIG, Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej są chronionymi prawem znakami towarowymi należącymi do firmy GAZEX. Zawartość strony oraz wszelkie jej elementy, w tym układ i znaki graficzne są chronione prawem autorskim.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych. GAZEX nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

GAZEX rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszych Zastrzeżeń prawnych, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie.

Prezentowane w serwisie ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. GAZEX zastrzega sobie prawo do zmiany cen, zmiany parametrów urządzeń oraz zmiany zakresu usług prezentowanych w niniejszym serwisie internetowym. Zmiany te mają wówczas charakter wiążący.